Trängträffen 2016-09-09–10

Årets Trängträff ägde rum i Skövde med omnejd.

Kl 1145 den 9/9 anlände vi till Jula Hotell i Skara.
dsc01158Arrangör för träffen var Trängregementets och Göta Trängregementes Kamratförening.

Vi var 66 deltagare fördelade enligt nedan.
Trängklubben 6
Svea trängregemente 7
Göta trängregemente 25
Norrlands trängregemente 1
Skånska trängregementet 27

Träffen började som sig bör med förbrödring och försystring.
Därefter vidtog en mycket god lunch.
dsc01159dsc01163

dsc01165

Väggarna i matsalen pryddes av konstverk av bl a Anders Zorn och Bruno Liljefors. Efter lunchen fick vi en redovisning av detta.

dsc01162dsc01168

På eftermiddagen gjorde vi ett uppskattat studiebesök vid Volvo Motorfabrik i Skövde.

dsc01174dsc01176dsc01172dsc01177

På kvällen åt vi en god middag på Götamässen och hade kamratlig samvaro.

Dagen efter gick färden till Karlsborg där vi fick en fantastiskt bra guidning av Fästningen.
dsc01204
dsc01183dsc01185dsc01186dsc01189dsc01187
Vi besökte även Fästningskyrkan som är den enda kyrkan i Sverige (Världen?) som har en örlogsflagga som tornprydnad, som tillsammans med Slottskyrkan inte ligger på bottenvåningen. Den har dessutom koret mot norr.

dsc01191dsc01197dsc01192dsc01193dsc01199dsc01195dsc01200dsc01202dsc01196dsc01198

Vi framför vårt varma tack till kamraterna i Skövde för en synnerligen välordnad och trevlig Trängträff 2016.