T4 KF tidning

 

158962_T4 kamratförening_omsl_utan_årtal (2) - bred 1700x1330

Tidningarna är borttagna på grund av att det förekommer e-post adresser i dem. Försök till bedrägeri har gjorts med dessa som grund.
Om någon önskar en speciell tidning så ta kontakt med sekreteraren eller kassören.