Minnesstund 2018-12-14

I likhet med tidigare år samlades vi inför julen till en minnesstund vid vår gravplats på Östra Kyrkogården i Hässleholm.Sjutton kamrater hade hörsammats kallelsen.
Samlingen skedde på parkeringsplatsen vid gravkapellet.

Här några bilder av deltagarna.

Nils-Olof, Sven-Erik, Peter och Gunnar.

Mikael, Thomas och Sten.

Marcus glad som alltid.

Uppställning för inmarsch.

Minnesstunden inleddes med att Holger blåste T4 Igenkänningssignal.

Därefter lade Peter ner en krans vid Minnesstenen.

Friedrich höll en andaktsstund som avslutades med psalmen ”Härlig är jorden”. Holger spelade till den vackert framförda psalmen.

Friedrich höll som vanligt en minnesstund.

 

Efter Minnestunden bjöds på Kaffe och Frallor på Verumsgården.

Avslutningsvis genomfördes ett styrelsemöte.