Ordförandens utfärd 2019-06-14

Fredagen den 14 juni var det tid för den sedvanliga sommarutfärden. Den här gången var det dock lite annorlunda såtillvida att det var vår ordförande som planerat resan och som skulle guida oss genom densamma.
Hemlighetsmakeriet kring utfärden hade varit stort. Eftersom kassören hade lovat att räkna in deltagarna och svara för transporten till den plats där vi skulle träffa ordföranden var det inte så många andra som visste vart vi skulle.

Kl 0900 var deltagarna samlade vid Magasinsgatan/Norra Station. Vi var 34 förväntansfulla kamrater. Resan startade planenligt.
Färden gick mot den första anhalten som var Skäralid på Söderåsen där ordföranden mötte och inbjöd till förmiddagsfika.

Frukosten är avklarad.

Nu är det tid att få en genomgång av nationalparkens historia och sevärdheter.
En mycket intressant och lärorik genomgång. Vi fick bl a lära oss att Söderåsen är en bergås, en horst, som bildades genom att den omkringliggande berggrunden sjönk ner i en förkastning för 150 miljoner år sedan. Förkastningen uppkom när de skandinaviska och europeiska plattorna krockade med varandra. Samtidigt uppstod spricksystemen som gör åsen så speciell. De vanligaste bergarterna på Söderåsen är gnejs och gnejsgranit. Jordtäcket är omkring 5-10 meter och består mest av sand och mo.
Det var när den stora inlandsisen hade smält och den stora bergåsen utsattes för intensiva frostsprängningar som många av de spännande och unika rasbranterna och klippväggarna bildades. Då rådde tundraklimat med ständig tjäle och det var täta växlingar mellan plus- och minusgrader.
Så vacker var utsikten från platsen där genomgången ägde rum.

Nu gick färden ända upp till Kopparhatten där vi kunde beundra den fantastiska utsikten.
Gunnar väldigt nära brådjupet.
Karl Gunnar verkar trygg.

Nturligtvis gick nu färden till Ljungbyhedslägret där så många av oss tjänstgjorde på höstarna under 60-talet när åldersklassen fick flytta hit för att lämna plats åt repförband på T4.

Efter ordförandens genomgång åt vi lunch på Golfrestaurangen. Smörrebröd med Snällerödssnaps.
Därefter besökte vi Snälleröds destilleri.
Avslutningsvis besökte vi Ljungbyheds Militärhistoriska Museum där vi även fick fika.
Efter en titt på den gamla Officersmässen tackade vi vår ordförande under vars fasta ledning vi hade varit med om en mycket omväxlande och lyckad dag.