1952 – 1955 Överste Per N:son Kellin

 

702
Född 1903-09-17 i Stockholm.

Fänrik vid Södermanlands regemente 1924, löjtnant 1928, kapten 1927, major 1942, överstelöjtnant 1946, överste 1950. chef för Skånska trängregementet 1953, rikshemvärnschef 1955 och generalmajor 1959.
Avsked 1968.

Död 1973-03-31.