1915 – 1917 Major Knut Palm

 

691
Född 28 september 1864 på Lagerfors bruk i Västergötland.
Son till brukspatron Emil Oscar Palm och Sofia Bergendahl.

Volontär vid Västgöta-Dals regemente (sedermera Hallands regemente)1884, underlöjtnant 1886, transport till Trängbataljonen 1887, löjtnant 1888, kapten 1897, transport till Göta trängkår 1904, major 1913, chef för Skånska trängkåren 1915,  överstelöjtnant och chef för Östgöta Trängkår 1917.
Avsked 1919. Överste i armén 1929.

Död  19 mars 1943.
Begravd på Malmö östra kyrkogård