Reglemente och bokslut

Reglemente för ”Löjtnant Nils Lindgrens minnesfond” vid Kungl. Skånska Trängkåren.

virgin

Överste Ivar Virgin

Reglementet består av fyra sidor och fastställdes  av kårchefen överste Ivar Virgin den 18 december 1905.
Klicka på nedanstående länkar för att titta på reglementet.
reglemente-sid-1
reglemente-sid-2
reglemente-sid-3
reglemente-sid-4

Bokslut för fonden de första två åren

gabrielsson0004

Kapten Oscar Gabrielsson

von-platen0002

Löjtnant Nils von Platen

Bokslutet för 1906 fastställdes av ordförande överste Ivar Virgin samt kontrasignerades av kapten Oscar Gabrielsson och löjtnent Nils von Platen.

 

 

 

bokslut-1906

Bokslutet för 1907 fastställdes av överstelöjtnant Georg von Heideman som nu hade blivit kårchef samt kontrasignerades av kapten Oscar Gabrielsson.

689-2

Överstelöjtnant Georg von Heideman

bokslut-1907