1949 – 1952 Överste Adolf Norberg

 

700

Född 1900-04-08 i Strängnäs.

Fänrik vid Wendes artilleriregemente 1922, löjtnant 1916, kapten 1935, major 1941, överstelöjtnant 1944, överste 1947,  chef för Skånska trängregementet 1949, från 1952 vid försvarsstaben och 1956 Tränginspektör.
Avsked 1960.

Död 1988-12-21,.