Bakgrund

Löjtnant Nils Otto Lindgren tjänstgjorde vid tiden runt förra sekelskiftet vid Wendes trängbataljon som på den tiden var förlagd i Landskrona. Tyvärr blev löjtnant Lindgren inte så gammal.
Vid hans död donerade föräldrarna en summa pengar till Officerarna vid trängbataljonen.
Nils Lindgren är begravd på Östra Kyrkogården i Lund.
Denna berättelse vill belysa bakgrund, släkthistoria och donationsbrev med anledning av löjtnant Nils Otto Lindgrens bortgång.

Scan0001

 

10-gravsten-lindgrens-familjegrav-ostra-kyrkogatden-lund-3

Den vackra graven på Östra Kyrkogården i Lund där Nils Lindgren har sin sista vila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANYO DIGITAL CAMERA

Inskriptionerna på gravstenen förklaras i efterföljande artikel.