1925 – 1933 Överstelöjtnant Adolf Johnsson

 

695
Född 1880 i Broby, Kristianstad län.
Son till godsägaren Hans Johnson och Elna Olsson.

Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1900, underlöjtnant 1902, transport till Wendes trängkår 1903, löjtnant 1905, kapten 1915,  major och chef för Skånska trängkåren 1925, överstelöjtnant 1929, placerad vid Tränginspektionen 1933, överste 1934.
Avsked 1935.

Död 1963-11-01.