Kontaktuppgifter

DSC01153

Bankgiro: 402-8825

Ordföranden:
Nils Olof Johansson
Brohuset 357
264 53 Ljungbyhed
Telefon 0435-441427, 0768-540865

 Vice ordförande och ansvarig för museet:
Peter Alf
Drottninggatan 85
281 48 Hässleholm
Telefon 0451-84912, 0705-457784,

 Sekreterare och vår officiella adress:
Olavi Olsson
Tillskogsgatan 5
281 36 Hässleholm
t4kf@outlook.com

 Kassör, medlemskap, kamerala frågor och adressändringar:
Jörgen Lindahl
Timotejvägen 27
288 00 Vinslöv
Telefon 070-9673722
 

Övriga styrelseledamöter
Arne Huléen
Leif Olsson
Marcus Bengtsson
Holger Axell
Lars Fält
Thomas Levin
Göran Persson
Uno Nilsson

Revisorer
Robert Badics (sammankallande)
Peter Arvell

Revisorsuppleanter
Lars Niwong
Staffan Persson

Valberedning
Niklas Johansson (sammankallande)
Magnus Appelkvist

 Webmaster
Arne Huléen.
Förslag på ändringar, tillägg, inlägg eller foton att publicera på hemsidan insändes till Arne på datamedia.

Redaktonsgrupp
Nils Olof Johansson
Peter Alf
Uno Nilsson
Olavi Olsson
Material att publicera insändes till Olavi helst på datamedia.