Kontaktuppgifter

DSC01153

Bankgiro: 402-8825

Ordföranden:
Nils Olof Johansson
Brohuset 357
264 53 Ljungbyhed
Telefon 0435-441427, 0768-540865

 Vice ordförande och ansvarig för museet:
Peter Alf
Drottninggatan 85
281 48 Hässleholm
Telefon 0451-84912, 0705-457784,

 Sekreterare och vår officiella adress:
Olavi Olsson
Tillskogsgatan 5
281 36 Hässleholm
t4kf@outlook.com

 Kassör, medlemskap, kamerala frågor, hemsidan och adressändringar:
Arne Huléen
Pål Tuas väg 6
281 33 Hässleholm
Telefon 0707-161740
 

Övriga styrelseledamöter
Leif Olsson
Ronny Nordström
Marcus Bengtsson
Holger Axell
Jan Johansson
Thomas Levin
Göran Persson
Uno Nilsson
Jörgen Lindahl

Revisorer
Robert Badics (sammankallande)
Peter Arvell

Revisorsuppleanter
Lars Niwong
Staffan Persson

Valberedning
Mikael Lindén (sammankallande)
Magnus Appelkvist

 Webmaster
Arne Huléen.
Förslag på ändringar, tillägg, inlägg eller foton att publicera på hemsidan insändes till Arne på datamedia.

Redaktonsgrupp
Nils Olof Johansson
Peter Alf
Uno Nilsson
Olavi Olsson
Material att publicera insändes till Olavi helst på datamedia.