1988 – 1991 Överste Bengt Yman

 

716
Född 1939 i Linköping.

Fänrik vid Norrlands Trängregemente 1964. löjtnant 1966, kapten 1972, major i generalstabskåren 1977, överstelöjtnant 1981, chef arméstabens trängavdelning 1981-84, överstelöjtnant i generalstabskåren 1984, överste och chef för Skånska trängregementet 1988. Från 1991 vid Södra militärbefälsstaben och fr o m 1993 försvarsattaché i Bonn.

Död 2015-04-16.