1960 – 1971 Överste Folke Nordström

 

707
Född 1911-04-22 i Halmstad.

Fänrik vid Hallands regemente 1932, löjtnant 1936, kapten 1942, major 1949, överstelöjtnant 1955, överste och chef för Skånska trängregementet 1960.
Avsked 1971.

Död 1992-09-19.