1977 – 1983 Överste Rune Morell

 

711
Född 1928 i Söderköping.

Fänrik vid Göta trängregemente 1951, löjtnant 1954, kapten 1962, major 1968, överstelöjtnant 1970, överste och chef för Skånska trängregementet 1977. 1983 överste av 1. Graden och chef för Hallands regemente och försvarsområde I 16/Fo 31.
Avsked 1988.