1917 – 1925 Överstelöjtnant Carl Möller

 

693
Född 1872 i Uddevalla.
Son till regementsskrivaren Carl Möller och Anna Liljeroth.

Volontär vid Bohusläns regemente 1890, underlöjtnant 1892, transport till Svea Trängbataljon 1893, löjtnant 1894, kapten 1909,  major och chef för Skånska trängkåren 1917, överstelöjtnant 1919,  chef för Svea Trängkår 1925, överste i armén 1926.
Medlem av Hässleholms stadsfullmäktige 1919-23.
Avsked 1927.

Död 1953-08-02.