Musikpaviljongen

 

 

Paviljongens nya plats är framför Matsalen.

Paviljongen är flyttad.

Det gick inte att rädda kvar musikpaviljongen i Officersparken. I mars flyttades delar av paviljongen,d v s de delar som kunde återanvändas, till en annan plats framför matsalen där övriga delar av paviljongen nytillverkats.

Avsikten är nu att det kommer att ske en invigning av vad som till stora delar är en kopia. Hur mycket verksamhet som kommer att bedrivas vet väl ingen i dag.

I Officersparken avses ett femvånings hyreshus uppföras. Ursprungligen skulle bygget påbörjats i slutet av april men i skrivande stund har ingenting hänt.
Kostnaderna för flytten är inte kända men torde överstiga 2,5 miljoner kr.
Marken till det nya hyreshuset har sålts för 1 miljon kr.
Mellanskillnaden får Hässleholms skattebetalare stå för.

Peter Alf

Här låg paviljongen. Nu skall ett hyreshus uppföras på samma plats.

Scan0004

Här ser vi den fina musikkår som en gång fanns på T4.