1907 – 1915 Överste Georg von Heideman

 

689
Född 1852 i Torsjö i Småland.
Son till underlöjtnant Axel von Heideman och Fredrika Berg.

Volontär vid Smålands Grenadierbataljon 1872, underlöjtnant 1876, löjtnant 1883, transport som löjtnant av 1. klass till Trängbataljonen 1886, kapten 1888, major 1900, chef för Norrlands trängkår 1903, överstelöjtnant 1904, chef för Skånska trängkåren 1907, överste 1910.

Tjg vid Wendes artreg 1881, repititör vid KHS 1882-86, lärare vid GCI 1887-93, utarbetat förslag till gymnastik- och bajonettfäktningsreglemente för armén 1893.
Följt övningar vid trängförband inom tyska armén 1898-99.
Avsked 1915.

Död 1932-03-26.
Begravd i Ekeberga, Kronobergs län.

.