Ordföranden har ordet

DSC01152

  Bästa T 4 kamrater!

 Även 2021 har i hög grad präglats av coronapandemin. Vi kunde emellertid genomföra två årsmöten och en välsmakande gåsmiddag den 10 november med c:a 100 deltagare. Gunnar Segerholm avtackades efter 31 år som sekreterare och efter en utomordentlig insats som redaktör för vår tidning.

I skrivande stund är läget bekymmersamt även detta år. Restriktioner och annat innebär att vi återigen måste skjuta på planerat årsmöte i mars månad. Årsmötet för 2021 kommer att genomföras i samband med höstmötet torsdag den 6 oktober. Kallelse och anmälan kommer att framgå i nästa nummer av vår tidning. Vi vet således inte om vi kan genomföra planerad verksamhet 2022. Om inte planerade aktiviteter kan genomföras kommer vi att sända ut särskild information om detta.

Några axplock av händelser inom försvaret.
Utveckling av arméorganisation 2025 fortgår mot en divisionsledning, 3 brigader, lokalförsvarsförband m m. 5000 värnpliktiga har ryckt in under året och är under utbildning över hela landet. Den utökade försvarsorganisationen innebär också att 5 nya regementen och en flygflottilj upprättas. K 4 Arvidsjaur återgår till regemente i befintligt etablissemang. Detsamma gäller Amf 4-amfibieregemente i Göteborg och en ny flygflottilj i Uppsala. I 13-Dalregementet återuppstår i Falun, likaså I 21-Västernorlands regemente i Sollefteå med detachement i Östersund. Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn tillkommer. De sistnämnda förbanden måste byggas upp från grunden även om I 21 inleder sin verksamhet i det gamla kasernområdet.

Göta Trängregemente har återtagit sitt gamla namn och är numera ett arméförband igen. Överste Per Nilsson har tackat för sig och ny regementschef är Lisa Skoglund som gjort sin värnplikt vid Norrlands trängregemente T 3 1984-85.

För övrigt finns mycket information att hämta på Försvarsmaktens hemsida.

Välkomna till årets aktiviteter.

Nils Olof Johansson