Ordföranden har ordet

 

DSC01152

 

Ordföranden har ordet augusti 2017.

I skrivande stund väntar vi fortfarande på att ett mäktigt högtryck skall segla in över landet. Det har vi inte varit bortskämda med denna sommar. Vi får hoppas vi får fint väder på våra inplanerade Bornholmsresor. Efter övervägande blev det två, för att ge möjlighet för alla som var intresserade att följa med denna gång.

Efter 8 år återaktiveras nu värnplikten. Riksdagen fattade beslut i juni 2008 att värnplikten skulle vila och att all bemanning av försvarsmaktens förband skulle ske genom heltidsanställda befäl och soldater. Det har visat sig att det blir allt för stora vakanser i organisationen och att frivillig rekrytering och anställning inte räcker till. Alla män och kvinnor födda 1999 får nu brev om förestående mönstring och ca 6000 kallas till mönstring. Inriktningen är att ca 4000 sedan skall kallas in och göra grundutbildning.

En annan stor aktivitet inom försvaret i september är genomförandet av övning Aurora. Det är den största övningen på 20 år och omfattar samtliga stridskrafter, ca 19000 män och kvinnor övas. Ett antal utländska förband deltar. Övningen genomförs i Stockholmsområdet/Mälardalen, kring Gotland och i Göteborgsområdet.

På höstmötet den 4 oktober blir det föredrag av Lars Nicander som är chef för avdelningen vid Försvarshögskolan som ansvarar för studier och forskning kring asymmetriska hot och terrorism.

Välkomna till höstens aktiviteter.
Nils Olof Johansson