1942 – 1949 Överste Knut Hagberg

 

698
Född 1895-12-21 i Djupadala, Malmbäck Jönköpings län.
Son till fabrikören Oscar Hagberg och Charlotta Nors.

Officersaspirant vid Skånska trängkåren 1916 och vid Göta trängkår 1917, fänrik 1918, underlöjtnant 1920, löjtnant 1921, kapten 1933, major 1939, överstelöjtnant 1940, överste och chef för Skånska trängkåren 1942,  tränginspektör 1949.
Avsked 1956.

Död 1988-07-29.