1955 – 1960 Överste Birger Hasselrot

 

705
Född 1905-07-13 i Stockholm.

Officersaspirant vid Göta trängkår 1927, fänrik vid Skånska trängkåren 1929, underlöjtnant 1931, löjtnant 1933, kapten 1939, major 1947, överstelöjtnant 1951, överste och chef för Skånska trängregementet 1955, tränginspektör 1960, generalmajor 1965.
Avsked 1965.

Död 2001-12-26.