Efter 1991

1991 uppgick T4 som bataljon i Skånska dragonregementet och nedlades 1994.

1991-1992 tjänstgjorde överstelöjtnant Torsten Hansén som bataljonchef.

1992-1994 tjänstgjorde överstelöjtnant Nils Olof Johansson som bataljonchef. Han kom alltså att bli den allra sista T4 chefen.