1894 – 1907 Överste Ivar Virgin

687

Född 1844-11-22 i Karlskrona.
Son till konteramiral Christian Adolf Virgin och Maria Charlotta Geijer.

Kadett 1860, underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente (sedermera Hallands regemente) 1865, löjtnant 1874, kapten 1884, kapten av 1. klass vid Trängbataljonen 1885, major och chef för Göta trängbataljon 1893, överstelöjtnant och chef för Wendes trängbataljon 1894, överste 1898.
Avsked 1907.

Död 1920 i Stockholm.