1983 – 1988 Överste Göran Wetterlundh

 

714
Född 1935 i Vänersborg.

Fänrik vid Skånska trängregementet 1957, löjtnant 1959, kapten 1965, major 1972, överstelöjtnant 1973, överste i generalstabskåren 1980, chef för Skånska trängregementet 1983. Överste av 1. Graden 1988 och chef för Hallands regemente och försvarsområde I 16/Fo 31.
Avsked 1995.