1933 – 1942 Överste Julius Nordlindh

 

697
Född 1883 i Nordsjötorp, Värmland.
Son till arrendator Gilius Olsson och Augusta Larsson.

Officersvolontär vid Wendes trängkår 1903, underlöjtnant 1905, löjtnant 1907, kapten 1918, major 1928 med placering vid tränginsp, chef för Skånska trängkåren 1933, överstelöjtnant 1934, överste 1937.

Död 1942-05-20.