1971 – 1977 Överste Nils-Olof Lindner

 

709
Född 1922 i Stockholm.
Fänrik vid Skånska kavalleriregementet 1945, löjtnant 1947, ryttmästare 1957, major 1963, överstelöjtnant 1966, överste och chef för Skånska trängregementet 1971. 1977 överste av 1. Graden och arméinspektör vid Nedre Norrlands militärområdesstab samt 1980 miloinspektör vid Södra Militärområdesstaben.
Avsked 1983.

Död 2007-04-05.