2008 års tidning.

Nr 1 av T4KF Februari 2008.

Detta nummer av tidningen har inte sparats varför jag tyvärr inte kan visa den här, vilket jag beklagar.
I skrivande stund finns det emellertid 29 andra nummer i rak följd som läsaren erbjuds att ta del av nämligen nummer 2-30.